ZRM Implementatie training

Wat leer je tijdens de training?

Als je de ZRM echt wilt inbedden in je organisatie en je werkwijze en daar ondersteuning bij wilt, kies dan voor de ZRM Implementatie training.


In deze eendaagse training besteden we aandacht aan verschillende thema’s: hoe past de ZRM in de visie en het beleid, in de keten, wat betekent de toepassing van de ZRM voor de werkwijze van de organisatie en hoe kun je zorgen voor de juiste informatie om de ZRM in te vullen, hoe verwerk je de ZRM in het ondersteuningsplan? Hoe helpt ZRM bij de evaluatie van inzet van hulp?


We staan stil bij de ZRM 2017, ZRM Huishouden en/of ZRM Jongeren. We bespreken wanneer je welke matrix gebruikt. Afhankelijk van de doelgroep van de je organisatie gaan we dieper op één of meerdere ZRM modules in (ZRM 2017, ZRM Huishouden en/of ZRM Jongeren). We oefenen met het opstellen van een ondersteuningsplan aan de hand van de uitkomsten van de ZRM(-en).


Naast de fysieke trainingsbijeenkomsten bieden wij deze training ook online aan. We werken daarbij in kleinere groepen en doen dit via Microsoft Teams.  Je krijgt een agendaverzoek en meldt je dan op de afgesproken tijd aan met de knop "deelnemen" in het agendaverzoek. De inhoud van de online training is precies hetzelfde als de fysieke training.

De training is maatwerk. Onze trainers inventariseren de leervragen en vertellen over de methodiek afgestemd op deze leervragen en de doelgroep waarmee jullie werken. Wij bieden mogelijkheden om eigen casuïstiek in te brengen en vragen te stellen. Na afloop ontvang je het ZRM certificaat en kunnen SKJ punten worden aangevraagd.


Wat kun je na afloop?


  • Je kunt werken met de Zelfredzaamheid-Matrix 2017
  • Indien van toepassing kun je werken met de ZRM Huishoudens en/of ZRM Jongeren
  • Je weet welke vragen je moet stellen per levensdomein
  • Je hebt een opzet voor implementatie van de Zelfredzaamheid-Matrix in je organisatie
  • Je kunt een ondersteuningsplan opstellen met de ZRM resultatenKosten

€1590,- per training 

met een max. van 15 deelnemers.

Dit bedrag is exclusief reiskosten en vrijgesteld van btw.


Voor deze training ontvang je SKJ punten.

Duur

2 aaneengesloten dagdelen (exclusief e-learning).

De online training duurt in totaal 2 dagdelen met een pauzes voor benen strekken, je koffie of thee bijvullen en lunch.

Locatie

Incompany - Bij jou op locatie

Nieuwsgierig? Of heb je een vraag?