Waarom Zelfredzaamheid-Matrix ZRM

Privacy statement

ZRM training worden verzorgd door RONT Management Consultants. RONT respecteert uw recht op privacy en houdt zich aan de regelgeving op dat gebied.

Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben we wel gegevens van u nodig. Daarom hebben we dit privacy-statement opgesteld zodat u weet wat u op dit terrein van ons mag verwachten.

RONT verzamelt gegevens van klanten en van personen die hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in ons aanbod. De gegevens die verzameld worden, worden door u als klant of geïnteresseerde zelf aangegeven. Het gaat dan om gegevens als naam/voornamen/voorletters, geslacht, adresgegevens, emailadres, branche en functie en gekozen interessegebied.

De reden waarom RONT deze gegevens verzamelt en verwerkt is:

  • om contact met klanten te kunnen houden rond een project dat wij voor hen verzorgen;
  • om geïnteresseerden die daar toestemming voor hebben gegeven informatie toe te kunnen sturen over onze dienstverlening.

Bij de opslag en verwerking houdt RONT zich aan de voorschriften van de AVG. RONT verwerkt alleen gegevens in de volgende situaties:

  • De betrokkene heeft zelf toestemming gegeven voor de verwerking;
  • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of geschiedt op verzoek van de klant voor het sluiten van een overeenkomst.

RONT verstrekt gegevens van klanten en geïnteresseerden niet aan derden en er vindt geen automatische profilering plaats.

De gegevens worden opgeslagen in ons ERP-pakket en in ons beheer- en marketingprogramma. Deze pakketten zijn beveiligd tegen inbreuk door derden en RONT heeft met de betreffende leveranciers overeenkomsten afgesloten die o.a. regelen dat gegevens niet aan derden worden verstrekt.

Als bewaartermijn van gegevens van klanten hanteert RONT 7 jaar vanwege de fiscale verplichting om administratie minimaal 7 jaar te bewaren. Als bewaartermijn van gegevens van geïnteresseerden hanteert RONT 3 jaar; voor deze termijn is gekozen vanwege de ervaringen met de levenscyclus van het gebruik van onze dienstenverlening bij onze klanten.

U heeft als verstrekker van gegevens altijd het recht om:

  • uw toestemming voor verwerking in te trekken;
  • uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, tenzij u een klant bent, dan kan verwijdering pas plaatsvinden na 7 jaar.

Hiertoe kunt u een bericht sturen aan info@rontmc.nl. U ontvangt dan binnen twee werkweken antwoord.

Apeldoorn, maart 2018