Waarom Zelfredzaamheid-Matrix ZRM

Waarom ZRM?

ZRM in het kort


De Zelfredzaamheid-Matrix is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten (ook huishoudens en jongeren) eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.

Zelfredzaamheid-Matrix ZRM Meten is weten

Meten is weten

De zelfredzaamheid van cliënten, huishoudens, jongeren en burgers: eenvoudig te beoordelen met de ZRM.

Eenheid van taal door gebruik van ZRM.


Zelfredzaamheid-Matrix ZRM Overzichtelijk

Overzichtelijk

Het instrument ZRM heeft 13 domeinen of levensgebieden waarop de mate van zelfredzaamheid systematisch wordt beoordeeld. Er zijn 5 niveaus van zelfredzaamheid per domein.

Zelfredzaamheid-Matrix ZRM Betrouwbaar

Betrouwbaar 

De ZRM is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat de zelfredzaamheid van mensen op een betrouwbare manier meet. De GGD Amsterdam heeft dit instrument ontwikkeld, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. 

Zelfredzaamheid-Matrix ZRM Gecertificeerde trainers

Gecertificeerde trainers

Al onze trainers zijn door de GGD Amsterdam gecertificeerd. 

Zelfredzaamheid-Matrix ZRM Doorontwikkeling kwaliteit

Doorontwikkeling kwaliteit 

Een deel van de opbrengst van onze trainingen wordt gebruikt voor onderhoud en doorontwikkeling van het instrument en haar kwaliteit.

Zelfredzaamheid-Matrix ZRM Multi-inzetbaar

Multi-inzetbaar

De ZRM is geschikt voor toepassing in de uitvoering en beleidsontwikkeling van zorg- en hulpverlening. De ZRM is een handzaam instrument met een brede toepassing.

Waarom een ZRM training volgen?

Door het volgen van de training ben ik in staat om de ZRM effectiever af te nemen.


Zelfredzaamheid-Matrix ZRM Ambulant begeleider Wijkteam

Ambulant begeleider-Wijkteam

Tijdens de training heb ik op een prettige wijze kennis gemaakt met de ZRM.


Zelfredzaamheid-Matrix ZRM WMO-consulent gemeente

WMO consulent - Gemeente

De ZRM helpt mij om het verloop van het ontwikkeltraject van mijn cliënten te monitoren.  

Zelfredzaamheid-Matrix ZRM Trajectbegeleider - WPI

Trajectbegeleider - WPI

7 jaar

ervaring met het trainen van ZRM

2.500+

tevreden trainingsdeelnemers

3

gecertificeerde trainers

Nieuwsgierig naar de trainings mogelijkheden? 

Meer info over handleidingen en publicaties?