Online ZRM Congres 2020

17 september 2020

Workshopbeschrijvingen

Lees hier de inhoud van de workshops.


Gebruik ZRM Jongeren in de praktijk

Coleta van Dam (Praktikon) en Els Mourits (NJI) vertellen over het project met de ZRM Jongeren en de Krachtenwijzer. Zij hebben gebruikers van de ZRM Jongeren geïnterviewd en presenteren de eerste bevindingen. Ook vertelt Mark Steenhuis van Entrea Lindenhout, één van de aan het onderzoek deelnemende instellingen, hoe zij met de ZRM Jongeren in de praktijk werken.


Gebruik ZRM instrumentarium binnen WMO beleid

Hans Inberg (strategisch adviseur) laat zien hoe de ZRM aanhaakt op de kernpunten van de WMO en hoe je het op beleidsniveau kan gebruiken. Hij gaat in op een bijzondere doelgroep binnen de WMO; de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Hans gebruikt de ZRM om te kijken op welke gebieden het beleid zich focust, te checken of alles voldoende is gedekt en om te bepalen of er voldoende zicht op de onderlinge effecten is. Hoe is de samenwerking georganiseerd tussen de verschillende domeinen, leren we van elkaar? Hij zoomt in op hoe je beleids- en sturingsinformatie op basis van de ZRM kunt generen. Hoe gebruik je bijvoorbeeld geaggregeerde ZRM data om gerichter te sturen op de doorstroom van cliënten? Tenslotte gaat hij in op de toepassing van de ZRM bij de WMO-adviseurs van de gemeente Rotterdam.


Gespreksvoering om Motivatie en Zelfredzaamheid te verkennen en vast te stellen

De ZRM trainers Meta Peek (RONT MC) en Rianne Cornelisse (TIM Academie) en gaan in deze workshop in op het vraagverhelderingsgesprek. Zorgprofessionals zijn daarin onder andere op zoek naar de antwoorden van de cliënt op de vragen als ‘ wat wil ik?’ en ‘ wat kan ik? ‘. Dit vormt de basis voor de afwegingen welke hulp moet worden geboden. Zij geven aan hoe de combinatie van ZRM instrumentarium èn Positieve Gezondheid de zorgprofessional kunnen ondersteunen en hoe vervolgens een goed plan van aanpak kan worden opgesteld. 


De Praatwijzer

Miranda Koning (systeemtherapeut) en Davita Breet (ambulant begeleider) zijn werkzaam bij zorgorganisatie Onder de Bomen. Naar aanleiding van een afstudeeronderzoek hebben zij met collega’s de praatwijzer ontwikkeld. De praatwijzer is een bundel met kaarten gebaseerd op de ZRM, die binnen Onder de Bomen verweven is in het gehele zorgproces. De praatwijzer helpt begeleiders van Onder de Bomen de beeldvorming van een cliënt of gezin positief, open en eenduidig neer te zetten. Per domein van de ZRM hebben zij een set vragen opgesteld die de begeleider met de cliënt kan doornemen. In hun workshop lichten ze het ontstaan van de praatwijzer toe, vertellen ze hoe ze in de praktijk met de kaarten werken, wat de ervaringen zijn vanuit de begeleiders en vanuit de cliënten. Daarnaast gaan we samen aan de slag om de Praatwijzer uit te bereiden voor de ZRM-Jongeren  en ZRM-Huishoudens.


 

Kosten

De kosten bedragen per persoon €49,50,- excl. btw. Als je een collega meeneemt van dezelfde organisatie, dan zijn de kosten voor de tweede persoon €39,50,- excl. btw. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. 

Je ontvangt de documenten van het nieuwe instrumentarium.

Duur

17 september

van 13.30 tot 16.00 (2,5 uur)


Voor dit congres ontvang je SKJ punten.

Locatie

Online

Wanneer je je aanmeldt ontvang je vooraf een link per mail zodat je het congres kunt bijwonen.

Nieuwsgierig? Of heb je een vraag?