Wat zijn de indicatoren in een cel van de ZRM?

bron: ZRM-Handleiding 2017, GGD Amsterdam

Voor ieder niveau op ieder domein van de ZRM zijn indicatoren opgesteld die het niveau van zelfredzaamheid op het domein karakteriseren. De indicatoren gaan over belangrijke aspecten en kenmerken van het domein en zijn een weergave van het niveau van zelfredzaamheid op dit aspect van het domein. Ze geven het niveau van zelfredzaamheid op dit kenmerk van het domein weer. In iedere cel van de ZRM zijn één tot drie indicatoren opgenomen die (gezamenlijk) dat niveau van functioneren op dat domein karakteriseren.

De indicatoren bieden je handvatten voor de beoordeling en richtlijnen voor het verzamelen van informatie.

Aan de hand van de indicatoren kun je een betrouwbaar oordeel over de mate van zelfredzaamheid geven. Je vergelijkt steeds de situatie van de persoon met betrekking tot het kenmerk waar de indicator over gaat met de indicator in de cel van de ZRM. Vervolgens vergelijk je de situatie van de persoon met betrekking tot het volgende kenmerk van dat domein met de volgende indicator in dezelfde cel van de ZRM. De cel van de ZRM met indicatoren die de situatie van persoon op het domein gezamenlijk het best beschrijven is de mate van zelfredzaamheid van de persoon op dat domein.

De indicatoren van de verschillende kenmerken van een domein onderscheiden we in de ZRM 2017 van elkaar met bolletjes (•).

Op sommige niveaus is één van de kenmerken genoeg om te kunnen zeggen dat de persoon die mate van zelfredzaamheid heeft terwijl op andere niveaus van hetzelfde domein de combinatie van kenmerken de mate van zelfredzaamheid beschrijven.

Het zijn indicatoren, wat betekent dat niet iedere persoon altijd precies voldoet aan alle indicatoren voor het niveau van zelfredzaamheid op het domein.

Je kunt de indicatoren zien als criteria waaraan de populatie die op dat niveau van zelfredzaamheid functioneert in het algemeen voldoet. De kenmerken en indicatoren zijn zo gekozen dat er voor ieder kenmerk in de cel een indicator past op de situatie van de persoon. Er zullen wel altijd bijzondere gevallen zijn die niet volledig in de ene cel of de andere cel passen.
Reactie plaatsen