Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

bron: ZRM-Handleiding 2017, GGD Amsterdam

Wat is de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)


Versterken van de zelfredzaamheid past bij de veranderingen in de zorg. Maar wat is zelfredzaamheid precies? En hoe weet je of iemand wel of niet zelfredzaam is? Als er interventies nodig zijn, welke dan en hoe effectief zijn die? Deze vragen spelen niet alleen op het individuele niveau van burgers of cliënten, maar ook op het niveau van groepen. Vandaar dat naast zorg- en welzijnsorganisaties steeds meer gemeenten belangstelling hebben voor de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). De ZRM is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat de zelfredzaamheid van mensen op een betrouwbare manier meet. De GGD Amsterdam heeft dit instrument ontwikkeld, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. De Zelfredzaamheid-Matrix is een instrument waarmee het functioneren van mensen in kaart gebracht kan worden. Er worden 13 domeinen of levensgebieden onderscheiden in de ZRM 2017. Per domein zijn er 5 niveaus van zelfredzaamheid. Zo ontstaat een volledig beeld van de zelfredzaamheid van mensen.

Reactie plaatsen