Verschil ZRM versie 2013 en 2017


bron: ZRM-Handleiding 2017, GGD Amsterdam

Wat is anders in de ZRM 2017 t.o.v. ZRM 2013?In 2015 hebben de ontwikkelaars van de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) een evaluatie gehouden onder de gebruikers van het instrument. Deze feedback heeft geleid tot een aantal veranderingen en zijn verwerkt in de versie Zelfredzaamheid-Matrix 2017.
De ZRM versie 2017 laat de volgende veranderingen zien:
  • De diverse handleidingen en handreikingen zijn herzien en aangepast op basis van de (werk-)ervaringen in de afgelopen jaren.
  • Het aantal domeinen is uitgebreid. Er zijn nu 13 domeinen in plaats van 11. De benaming van sommige domeinen is anders, zodat de betekenis van het betreffende domein beter weergegeven wordt.
  • De indicatoren in de matrix zijn aangepast en duidelijker en explicieter geformuleerd.

 

Reactie plaatsen