Welke cliënten kan ik beoordelen met de ZRM?

bron: ZRM-Handleiding 2017, GGD Amsterdam

De ZRM kun je volledig beoordelen voor alle personen in Nederland met een leeftijd tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Voor deze groep (‘volwassenen’) zijn altijd alle domeinen van toepassing. Bij minderjarigen en 65-plussers kun je ZRM niet zonder meer toepassen.
Reactie plaatsen